Dyrektor szkoły informuje, że zapisy dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 rozpoczną się 11 lutego 2022 roku od godziny 9:00 i trwać będą do 11 marca 2022 roku do godziny 15:00. Rodzice wypełniają wniosek za pośrednictwem strony internetowej, wniosek zostanie zapisany automatycznie w systemie elektronicznym – moduł Elemento. Następnie wersję elektroniczną wniosku (scan w formacie pliku pdf lub zdjęcie wniosku) należy koniecznie przesłać na adres e-mail szkoły: sekretariat@sp14.glogow.pl .

Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem wywołującym Covid – 19 nie ma możliwości złożenia wniosku w formie papierowej w placówce!

P. Sobczyk

Nasza szkoła – film

NASZA OFERTA

Nasza usytuowana jest przy ul. Królewskiej 12 na osiedlu Piastów Śląskich I w Głogowie. Obecnie do szkoły uczęszcza 590 uczniów, którzy pobierają naukę w 28 oddziałach. Każdy z nich znajduje tutaj coś dla siebie. Wyjątkowym miejscem szkoły jest hol: tu w czasie przerw międzylekcyjnych odbywają się zabawy taneczne i ruchowe oraz gry planszowe dla wszystkich chętnych uczniów, a w godzinach popołudniowych organizowane są imprezy i uroczystości dla wszystkich uczniów, ich rodziców oraz dziadków. Zaraz po zakończonych lekcjach uczniowie mają możliwość poszerzania wiadomości i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania talentów na zajęciach kół zainteresowań, przedmiotowych i kołach sportowych, które prowadzone są dla uczniów młodszych i starszych. Szkołę Podstawową nr 14 tworzą wykwalifikowani nauczyciele, wspaniali uczniowie, kompetentni pracownicy administracji i obsługi, a także aktywni rodzice, którzy w każdej chwili służą nam pomocą. Nie ma uczniów anonimowych, wszyscy się tu znają. Atmosfera w szkole sprzyja twórczej pracy i prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo zapewnia m.in. monitoring szkolny oraz dyżury nauczycielskie. Nasze zintegrowane działania zapewniają: poczucie bezpieczeństwa, życzliwą atmosferę i indywidualne podejście do każdego ucznia, solidne podstawy do dalszej nauki oraz warunki rozwoju zgodne z indywidualnymi potrzebami i uzdolnieniami, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z naszymi wartościami, którymi kierujemy się w procesie wychowania i profilaktyki, a są to w szczególności:

– odpowiedzialność za siebie i innych,
– uczciwość, tolerancja oraz życzliwość,
– poszanowanie godności każdego człowieka,
– rozwijanie swojej osobowości, horyzontów, zainteresowań, kreatywności,
– kultura osobista,
– szacunek do symboli i tradycji narodowych.

JESTEŚMY SZKOŁĄ BEZPIECZNĄ, PRZYJAZNĄ, OTWARTĄ NA DZIECKO, RODZICÓW I ŚRODOWISKO. SZKOŁĄ REALIZUJĄCĄ „PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE”, „SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK”, „JESTEŚMY TACY SAMI” i „CHRONIMY DZIECI”. POSIADAMY CERTYFIKAT „SZKOŁY Z KLASĄ” „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE”, ”BEZPIECZNEJ SZKOŁY”, „CERTYFIKAT POUFNOŚCI” i „CERTYFIKAT JAKOŚCI NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH”.

Dla uczniów, począwszy od klasy pierwszej, proponujemy:

-naukę języka angielskiego,
-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
– zajęcia rozwijające kreatywność,
-zajęcia logopedyczne,
– opiekę psychologa i pedagoga szkolnego,
– bibliotekę szkolną – bardzo dobrze doposażoną w nowości wydawnicze,
– czytelnię multimedialną i pracownię językową,
– świetlicę szkolną czynną od godz. 6:30 do 16:30. Do dyspozycji dzieci są sale świetlicowe, które są estetycznie i bardzo dobrze wyposażone. Zajęcia prowadzone są w atrakcyjny i ciekawy sposób. Dzieci w świetlicy czują się spełnione i chętnie do niej uczęszczają,
-naukę pływania na pływalni miejskiej finansowaną ze środków Gminy Miejskiej Głogów, a także zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej.

PONADTO:

– Każda klasa ma do dyspozycji swoją salę lekcyjną. Wszystkie sale są estetyczne i funkcjonalnie zagospodarowane, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i szafki dla każdego ucznia na podręczniki, materiały ćwiczeniowe, przybory. Budynek szkolny jest zadbany. Łazienki dostosowane są do potrzeb dzieci w młodszym wieku szkolnym.

– Szkoła posiada kompleks boisk sportowych “ORLIK”, bogate zaplecze sportowo – rekreacyjne, z których korzystają wszyscy uczniowie oraz plac zabaw.

– Szkoła organizuje wyjazdy do “Zielonej szkoły”, wycieczki po najbliższej okolicy, regionie, imprezy klasowe oraz szkolne, a także inne uroczystości z udziałem rodziców i dziadków, np. bale, zabawy karnawałowe, imprezy okolicznościowe z okazji Świąt Narodowych, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka.

-UCZNIOWIE – JUŻ OD KLASY PIERWSZEJ mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów na zajęciach rozwijających kreatywność, które odbywają się bezpośrednio po skończonych lekcjach!!!

WSZYSTKIE PROPONOWANE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE! UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY MOGĄ WYKAZYWAĆ SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ W RÓŻNYCH KONKURSACH SZKOLNYCH, KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I SPRAWNOŚCIOWYCH ORAZ KONKURSACH NA SZCZEBLU MIĘDZYSZKOLNYM, POWIATOWYM, WOJEWÓDZKIM I OGÓLNOPOLSKIM.

W szkole funkcjonują:

-GABINET PIELĘGNIARSKI,
-GABINET PSYCHOLOGA, PEDAGOGA SZKOLNEGO I LOGOPEDY,
-STOŁÓWKA SZKOLNA – cena obiadu dwudaniowego wynosi 4,30 zł. W okresie jesienno – zimowym prowadzone są bezpłatnie akcje “Szklanka mleka” i “Warzywa i owoce w szkole”!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPISU DZIECKA W NASZEJ SZKOLE. ZAPEWNIAMY, ŻE DZIECKO DZIĘKI OPIECE WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY BĘDZIE CZUŁO SIĘ DOBRZE I BEZPIECZNIE, A PAŃSTWO BĘDZIECIE ZADOWOLENI.