Szanowni Rodzice.

Wpłat na obiady należy dokonywać tylko i wyłącznie w  podanych terminach oraz w określonej kwocie. Rodzice dokonują wpłat za obiady wyłącznie przelewem na konto podane na stronie internetowej  szkoły. Pani Intendentka nie pobiera opłat za obiady.

Deklaracje o obiadach składamy u Pani Intendentki lub w świetlicy szkolnej.

Aktualny jadłospis

Deklaracja korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Informacja o rezygnacji z korzystania z obiadów w stołówce szkolnej

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ – Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie

REGULAMIN

NUMERY ALERGENÓW WYSTĘPUJĄCYCH W POSIŁKACH

W związku w wejściem w życie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO RADY UE NR 1169/2011 z dnia25 października 2011 r. 
w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG dyrektywy Rady 90/496/EWG, Dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz Rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004

1 – Zboża zawierające gluten
2 – Skorupiaki i produkty pochodne
3 – Jaja i produkty pochodne
4 – Ryby i produkty pochodne
5 – Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne
6 – Soja i produkty pochodne
7 – Mleko i produkty pochodne
8 – Orzechy
9 – Seler i produkty pochodne
10 – Gorczyca i produkty pochodne
11 – Nasiona sezamu i produkty pochodne
12 – Dwutlenek siarki
13 – Łubin i produkty pochodne
14 – Mięczaki i produkty pochodne

Przerwy obiadowe:
Godzina 10.35 (po 3 lekcji) – zupa
godzina 11.35 (po 4 lekcji) klasy I, II, III, IV
godzina 12.40 (po 5 lekcji) klasy V , VI, VII, VIII