W roku szkolnym 2023/2024 do naszej szkoły uczęszcza 506 uczniów, którzy uczą się w 24 oddziałach klasowych: 9 klasach edukacji wczesnoszkolnej i 15 oddziałach klas starszych /4 – 8/. Na co dzień nasi  wychowankowie przebywają i uczą się w 25 salach lekcyjnych, dużej i małej sali gimnastycznej oraz świetlicy. Uczniowie, którzy napotykają na trudności w nauce mają możliwość uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych, które prowadzone są w klasach młodszych oraz z zakresu j. polskiego i matematyki w klasach starszych. Ponadto nasi uczniowie codziennie korzystają z przyszkolnych boisk.
        W szkole, w bieżącym roku szkolnym uczy 55 nauczycieli. Nad prawidłowością funkcjonowania placówki czuwa dyrektor i jego zastępcy. Ponadto zatrudnionych jest 5 pracowników administracji i 19 pracowników obsługi. Budynek szkoły jest duży, a w jego centrum znajduje się obszerny hol, na którym odbywają się wszystkie imprezy i uroczystości szkolne.
Podczas różnych zajęć lekcyjnych nasi uczniowie wyposażani są w niezbędne wiadomości i umiejętności, które pozwalają im poznawać otaczający świat i podejmować nowe wyzwania, a także podejmować naukę na dalszych etapach kształcenia. Uczniowie ze swoimi wychowawcami rozmawiają na interesujące ich tematy, rozwiązują nurtujące problemy. W czasie zajęć plastycznych i technicznych wykonują wiele ciekawych prac plastycznych. Mają również możliwość doskonalenia swoich umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych, które prowadzone są dla uczniów młodszych i starszych. Obecnie w szkole działa wiele kół zainteresowań i przedmiotowych. W szkole każdy uczeń może zjeść obiad, a w okresie zimowym wypić szklankę gorącego mleka. Obiady są smaczne i niedrogie – cena obiadu w roku szkolnym 2023/24 wynosi  5,50 zł. 
          Wielu naszych uczniów uczęszcza do świetlicy szkolnej, gdzie mogą uczestniczyć w ciekawych zajęciach świetlicowych. Ciekawie można spędzić czas także w czytelni i bibliotece szkolnej, gdzie jest wiele ciekawych pozycji czytelniczych. W czytelni jest też pracownia multimedialna, w której uczniowie mogą korzystać z Internetu i wielu ciekawych programów multimedialnych i edukacyjnych.
         Nasi nauczyciele dbają, aby edukacja uczniów była wszechstronna i pełna. W związku z tym organizują wiele ciekawych wycieczek dydaktycznych. i krajoznawczo – turystycznych, których organizacją zajmują się osobiście, przez co zmniejszają ich koszt.