GODZINY PRACY PEDAGOGÓW SZKOLNYCH, PEDAGOGA SPECJALNEGO I PSYCHOLOGA

W godzinach pracy pedagogów i psychologa obowiązuje ustalony podział zadań. Pedagog lub psycholog będący na terenie szkoły udziela doraźnego wsparcia wszystkim uczniom i wspiera nauczycieli bez względu na jakim poziomie klasowym wystąpiła potrzeba.

godziny pracy

PLANY I MARZENIA NA ROK 2024!

Jak motywować dziecko do nauki?

Nie wszystkie dzieci chętnie zabierają się do nauki, często odkładają obowiązki szkolne na później, z niezadowoleniem siadają do książek. Rodzice zastanawiając się, jak mogą zachęcić dziecko do nauki często uciekają się przy tym do najróżniejszych metod: moralizują (np. ,,Ja w twoim wieku…”), straszą (np. ,,Do niczego w życiu nie dojdziesz”),  płacą za dobre oceny- obiecują drogie prezenty. Metody te okazują się na dłuższą metę nieskuteczne. Jak więc motywować dziecko, co zrobić, żeby pomóc dziecku przezwyciężyć uczucie niechęci do nauki? Oto kilka rad, które mogą to ułatwić?

 

1. HARMONOGRAM
Bardzo ważny jest stały harmonogram. To, co pomaga dziecku zmobilizować się do pracy, to dobra organizacja czasu nauki. Wyznaczmy dokładnie godziny przeznaczone na odrabianie lekcji i naukę, w miejscu sprzyjającym nauce (cisza, spokój, brak bodźców rozpraszających).  Pomóżmy dziecku zabrać się do lekcji.  Przed przystąpieniem do nauki należy przygotować miejsce pracy oraz materiał- książki i pomoce, tak aby później nie przerywać pracy. Odrabianie lekcji warto rozpocząć od najtrudniejszego zadania („metoda połknięcia żaby”) kiedy jest się jeszcze wypoczętym. Wskazane jest również rozdzielanie materiału na krótsze partie, włączanie przerw. Zwłaszcza w przypadku małych dzieci, jest to bardzo ważne.

 

2. SYSTEMATYCZNOŚĆ
Ważna jest systematyczność. Należy zadbać o to, by przestrzegać stałych pór, wyznaczonych na naukę i zadania do wykonania przez dziecko. Czasem dziecko po prostu nie wie, w jaki sposób zabrać się do pracy, dlatego ważna jest Nasza pomoc, podpowiedzmy dziecku, co może zrobić, żeby jak najlepiej wykorzystać czas przeznaczony na naukę. Pomóżmy dziecku przez wskazanie odpowiednej kolejności wykonywanych zadań- najpierw te trudniejsze wymagające więcej czasu. Nie warto nauki zostawiać na ostatnia chwilę – dużo łatwiej jest uczyć się stopniowo, dzieląc materiał.  Uczeń zachęcony do systematyczności, szybko zauważy, że przyswajanie wiedzy małymi partiami zajmuje stosunkowo niewiele czasu i nie wymaga zbyt dużego wysiłku.
W systematycznej nauce znaczącą rolę odgrywają rodzice/opiekunowi- są oni przykładem i wsparciem, ale powinni je też kontrolować. Warto poświęćmy chwilkę w ciągu dnia, aby sprawdzić czego nauczyło się dziecko. Pamiętajmy o pochwałach za trud włożony w naukę oraz wytrwałość!

 

3. POCHWAŁA
Każdy lubi, gdy jego starania są doceniane, dlatego duży wpływ na motywację dziecka ma pozytywna ocena rezultatów pracy własnej. Pamiętajmy aby doceniać nawet niewielkie osiągnięcia dziecka i aby chwalić je nawet za drobne postępy. Nie stawiajmy dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosujmy do jego możliwości. Dzieci różnią się między sobą pod względem zdolności do nauki, więc nie każdy uczeń może mieć same piątki. Warto doceniać nie tylko końcowy efekt pracy (np. w postaci ocen), ale również sam fakt przystąpienia do niej, wysiłek wkładany w proces uczenia się. Jest to szczególnie ważne w przypadku słabszych uczniów, którzy często pomimo dużego nakładu pracy i czasu osiągają nie zawsze zadowalające efekty. Najlepszy efekt da pochwała konkretna, wskazująca na pozytywne działanie. Poza tym od czasu do czasu potrzebna jest też tzw. marchewka, czyli nagroda. Może nią być jakiś upominek, ulubione danie dziecka wybrane przez nie na obiad, ulubiony deser, cokolwiek – w zależności od upodobań. Nie powinno się natomiast płacić pieniędzmi, dawać jakiegokolwiek upominku za każde dobre oceny, gdyż nie są to skuteczne metody na dłuższą metę.

 

4. TECHNIKI UŁATWIAJĄCE ZAPAMIĘTYWANIE
W nauce warto stosować różnego rodzaju techniki ułatwiające zapamiętywanie. Notatki z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli. Wszelkiego rodzaju fiszki, czyli słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku. To wszystko może pomóc dziecku lepiej i bardziej trwale opanować materiał.

 

5. POKAZANIE DZIECKU KORZYŚCI Z WIEDZY
Każdy uczeń w jakimś momencie swojej kariery szkolnej zadaje sobie pytanie: ,,Po co właściwie tego wszystkiego się uczę?”. Pomóżmy więc dziecku dostrzec korzyści, jakie może odnieść z posiadanej wiedzy, w jaki sposób powiązać ją z codzienną rzeczywistością i jak wykorzystać ją w praktyce. Dzieci stawiające sobie za cel zdobycie wiedzy lepiej się uczą, czerpią większą przyjemność z nauki. Tutaj wsparcie rodziców i dawanie przykładu własnym postępowaniem jest niezastąpione. Już samo okazanie zainteresowania może zdziałać bardzo wiele. Zachęcajmy dziecko do rozmów, do myślenia, do wyrażania własnych opinii. Rozbudzajmy w nim zainteresowanie otaczającym światem. Pokażmy mu, że nauka naprawdę może być interesująca i przyjemna.

 

6. WSPARCIE
Nie wyręczajmy dziecka. Kiedy prosi o pomoc, nie podawajmy gotowych rozwiązań, ale jedynie na nie naprowadźmy, udzielmy wskazówek, wyjaśnijmy wątpliwości. Zachęćmy ucznia do samodzielności. Samodzielnie rozwiązane zadanie może dostarczyć dziecku dużej satysfakcji, wzmacnia w nim również poczucie, że jest w stanie poradzić sobie z trudnościami. Jest to szczególnie ważne, ponieważ uczeń posiadający wiarę w swoje siły nie zraża się niepowodzeniami, a stawiane przed nim zadania traktuje nie jak uciążliwe obowiązki, ale jak wyzwanie, któremu jest w stanie sprostać.

7. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ

Współpracujmy ze szkołą. Pamiętajmy, że nauczyciel to sprzymierzeniec w procesie edukacji dziecka. Wymieniajmy się z nauczycielami swoimi spostrzeżeniami, zadawajmy pytania, prośmy o wskazówki i bądźmy dla siebie uprzejmi nawzajem, mając na uwadze to, że wszyscy mamy wspólny cel i działamy w trosce o dobro dziecka!

Dziecko potrzebuje zrozumienia rodziców, wsparcia i wiary, że sobie poradzi!

A. Pisowicz

WSPARCIE PSYCHICZNE DLA UCZNIÓW

“Drogi Rodzicu, Drogi uczniu!
W kryzysie psychicznym nie jesteś sam.
Zadzwoń, jeśli potrzebujesz wsparcia”

Witamy Was drodzy Uczniowie oraz  szanowni Rodzice po wakacjach ! Wiemy, że pierwsze dni po wakacjach (czy urlopie w przypadku rodziców) bywają trudne, ale mamy nadzieję, że RAZEM damy radę! Nowy rok szkolny – nowe wyzwania! Życzymy Wam dużo zapału i trzymamy za Was kciuki.

Jak zrozumieć i pomóc dziecku z Zespołem Aspergera?

DZIEŃ KOLOROWEJ SKARPETKI – PRZYŁĄCZ SIĘ!

WITAMY PO FERIACH

 

 

Pedagog pomaga, kiedy:

 1. Masz problemy z nauka lub adaptacją w szkole.
 2. Masz problemy w kontaktach z rodzicami.
 3. Masz problemy w kontaktach z rówieśnikami, nauczycielami.
 4. Chcesz komuś pomóc, ale nie wiesz jak.
 5. Masz ciekawy pomysł, którym chcesz się podzielić.
 6. Potrzebujesz rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znalazłaś/eś.

Jak pomaga pedagog:

 1. Wspólnie opracujemy strategię naprawy sytuacji
 2. Pomogę przemyśleć różne sprawy.
 3. Skupimy się na Waszych mocnych stronach.
 4. Popracujemy nad poczuciem własnej wartości.
 5. Popracujemy nad motywacją do nauki i pracy.
 6. Przyjdźcie z każdą sprawą, z którą nie umiecie sobie poradzić

10 strategii dla wypalonych rodziców 

Ośrodki pomocy psychiatrycznej i psychologicznej w ramach NFZ na Dolnym Śląsku

Najczęstsze błędy popełniane przez rodziców i wskazówki jak postępować zamiast   –   prezentacja

Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

Pomoc w kryzysie psychicznym

Zasady Bezpiecznego Internetu

TELEFON ZAUFANIA – JEŚLI MASZ PROBLEM, ZADZWOŃ…

Jak sobie radzić ze stresem? – poradnik dla uczniów

Nagroda i kara jako metoda wychowawcza

Patostreamy…

Szkodliwe treści w Internecie..

Szanowni rodzice!

Mamy przyjemność zaprezentować Wam w obecnym roku szkolnym niezwykle skuteczną, interesującą metodę wychowawczą, jaką jest:

Więcej informacji znajdziecie Państwo na poniższych stronach:

https://www.facebook.com/groups/PozytywnaDyscyplina/

https://www.facebook.com/PozytywnaDyscyplina/

https://pozytywnadyscyplina.pl/

 Oferta edukacyjna dla dzieci i młodzieży “SZANSA”

„ …mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi, mówiłem nie o tym, kim chcę, aby były, ale kim one chcą i mogą być”

Janusz Korczak

Jeżeli:

– Czujesz ze nikt cie nie rozumie, jesteś samotny
– Masz problem I nie wiesz jak go rozwiązać
– Chcesz podzielić się swoja radością, sukcesem
– Chciałbyś pomóc innym I nie wiesz w jaki sposób
– Masz ciekawe pomysły którymi chcesz się podzielić
– Masz problemy rodzinne I nie wiesz jak je rozwiązać
– Potrzebujesz zwykłej rozmowy

Możesz przyjść również z każdą inną sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. Nie twierdzę, że natychmiast rozwiążę Twoje kłopoty, ale obiecuję, że dołożę wszelkich starań! 

Wykaz instytucji świadczących usługi dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz upowszechnianie informacji nt. możliwości i form uzyskania pomocy.

     1. Powiatowe Centrum Pieczy Zastępczej w Głogowie
ul. Słowiańska 13,
67 – 200 Głogów
Tel. 76 833 21 46
e-mail: sekretariat@pcpz.glogow.pl
www.pcpz.glogow.pl

       Centrum jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej. 
Na terenie Powiatu Głogowskiego Centrum realizuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
W realizacji zadań Centrum kieruje się dobrem dziecka oraz poszanowaniem jego praw. Podejmowane działania mają na celu zapewnienie dziecku pozbawionemu opieki rodzicielskiej możliwości wychowywania się w środowisku sprzyjającym
jego prawidłowemu rozwojowi. Szczególną uwagę zwraca się na zaspokojenie jego potrzeb emocjonalnych,
 z uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno – rekreacyjnych.

        W realizacji zadań Centrum współpracuje ze środowiskiem lokalnym i innymi instytucjami, w szczególności
z sądami rodzinnymi i ich organami pomocniczymi, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, szkołami, placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, placówkami służby zdrowia oraz organizacjami pozarządowymi i związkami wyznaniowymi prowadzącymi działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.

     2. Miejskie Centrum wspierania Rodziny w Głogowie
ul. Folwarczna 7,
67 – 200 Głogów
Tel. 76 833 21 46
e-mail: poczta@mcwr.glogow.pl
http://www.mcwr.glogow.pl/www/

Zakres działalności:
Świetlice Środowiskowe MCWR Środowiskowe funkcjonują w strukturach MCWR w Dziale Profilaktyki i Wspierania Rodziny. Są to placówki, do których uczęszczają dzieci i młodzież w wieku 7 – 15 lat, bez względu na sytuację materialną i status rodzinny. Podopieczni świetlic objęci są  programem socjoterapeutycznym o charakterze korekcyjno- kreacyjnym. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne. Zapisanie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez osobisty kontakt rodzica/opiekuna z wychowawcą świetlicy

Świetlice Środowiskowe działające na terenie Głogowa:

Świetlica Środowiskowa przy Klubie Środowiskowym MCWR ul. Folwarczna 7, 67-200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 14.00-18.00.

Świetlica Środowiskowa przy Klubie Środowiskowym MCWR ul. Akacjowa 10, 67-200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 14.00-18.00.

Świetlica Środowiskowa przy Gimnazjum nr 4 ul. Niedziałkowskiego 10, 67-200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 14.00-18.00.

Świetlica Środowiskowa przy parafii pw. Św. Klemensa ul. Sikorskiego 23, 67-200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 14.00-18.00.

Świetlica Środowiskowa przy Gimnazjum nr 5 ul. Gwiaździsta 2, 67-200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 14.00-18.00

Świetlica na Targowisku Miejskim (pawilony 38-40), ul. Bolesława Krzywoustego, 67-200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 14.00-18.00

Świetlica Środowiskowa przy ul. Obozowej 3, 67-200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 14.00 – 18.00

Baza Środowiskowa na ul. Krochmalnej, 67- 200 Głogów; 
czynna: pn.-pt. w godz. 15.00-18.00

3. Asystent Rodziny

Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie od stycznia 2012 roku realizuje nowe zadania,
wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jednym z zadań Centrum jest praca ASYSTENTA RODZINY.

Kim jest asystent rodziny i co robi?

Asystent rodziny przez pewien czas wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać
trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.
W czasie wspólnych działań z członkami rodziny: 
-pomaga odnaleźć to, co w rodzinie dobre, co potrafi i kto oraz gdzie może jej pomóc, 
-doradza jak pielęgnować niemowlę, opiekować się i wychowywać dzieci, 
żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców, 
-pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowania sposobów spędzania wspólnego czasu  rodziny, 
-pokazuje  jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe, 
-doradza jak zarządzać pieniędzmi, 
-informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka, 
-wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe, 
-wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów itp., 
-pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę, 
-chroni dzieci przed niebezpiecznymi zachowaniami dorosłych. 
Asystent rodziny pomaga zrealizować to, co rodzina chce oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny.

Jak otrzymać pomoc asystenta rodziny?

Wniosek o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodzinnego może zgłosić każda osoba oraz osoby,  
które w swojej codziennej pracy mają na uwadze dobro dziecka i rodziny.
Wniosek składa się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie.
Na podstawie wniosku oraz rodzinnego wywiadu środowiskowego i przeprowadzeniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny za zgodą rodziny wnioskuje o przydzielenie asystenta rodzinnego.

Bliższe informacje uzyskać można:
Miejskie Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie

ul. Folwarczna 7, 67-200 Głogów, tel. 76 835 38 32

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 
ul. Generała Władysława Sikorskiego 4, 67-200 Głogów, tel. 76 727 65 00

4. Kluby Środowiskowe
MCWR  ul. Folwarczna 7

Działalność Klubów Środowiskowych, które funkcjonują 
przy Miejskim Centrum Wspierania Rodziny 
to oferta skierowana do WSZYSTKICH mieszkańców Głogowa. 

Cykliczne spotkania odbywają się w siedzibach Klubów 
przy ul. Akacjowej 10 i Folwarcznej 7. 
Działalność edukacyjno – terapeutyczną łączymy 
z propozycjami kulturalnymi i rekreacyjnymi. 
Spotkania mają charakter tematycznych prelekcji, wieczorów autorskich, 
zajęć artystycznych, rękodzielniczych i muzycznych. 
Współpracujemy ze Stowarzyszeniami i Organizacjami Pozarządowymi. 
Ważnym elementem klubowych spotkań jest ich otwarta formuła, 
konsultowanie tematów i propozycji spotkań z uczestnikami.

5. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:
Do zadań realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
a w szczególności:

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
– dostarczanie informacji o prowadzeniu profesjonalnej terapii,
– motywowanie i kierowanie do leczenia,
– kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne.

2.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe,
pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
– zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego,
– przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach nadużywania alkoholu z jednoczesnym występowaniem przesłanek powodujących rozkład życia rodzinnego,
– wzywanie na rozmowę osób, co do których wpłynęło zgłoszenie i pouczenie o konieczności zaprzestania ww. działań,
– kierowanie na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
– przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym.

3. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu, między innymi opiniowanie wniosków o wydawanie
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków
korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie mieści się przy ulicy Sikorskiego nr 4

Do ośrodka pomocy społecznej możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą lub jej przedstawiciel ustawowy. Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu. Dokładnych informacji dotyczących świadczeń pomocy społecznej, zasad ich przyznawania oraz wysokości, udzieli Ci pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej.

7. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Głogowie
strona Internetowa: www.pcpr.glogow.pl.   e-mail: pcpr_glogow@op.pl,   tel. sekretariat: (076) 834-10-03,

  ul. Słowiańska 13, 67 – 200 Głogów
Zadania:
Powiatowe Centrum w Głogowie realizuje zadania Powiatu Głogowskiego z zakresu: pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ochrony zdrowia psychicznego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.