W ramach obchodów Dnia Ziemi, uczniowie klas pierwszych wzięli udział  w zajęciach, które odbyły się w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Głogowie. Warsztaty miały na celu kształtowanie ekologicznych postaw wśród dzieci, przybliżenie zasad segregacji odpadów oraz właściwego sposobu postępowania z tzw. odpadami problematycznymi, zachęcanie do segregacji odpadów i odzysku cennych surowców wtórnych, a także poszerzanie wiedzy na temat recyklingu. Uczniowie mieli również okazję rozwijać swoją kreatywność i zdolności manualne poprzez tworzenie prac plastycznych z wykorzystaniem surowców wtórnych.
Pierwszoklasiści mogli zobaczyć w jaki sposób są segregowane i składowane poszczególne odpady, co można z nich otrzymać po ponownym przetworzeniu, a także dowiedzieć się na czym polega praca osób zatrudnionych w RIPOK-u.

M. Rotko

Więcej zdjęć…