ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2024/25

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025!

WAŻNE LINKI DLA RODZICÓW:

Regulamin świetlicy szkolnej!

Załącznik nr 1 – RODO

Zgoda rodziców na samodzielne wyjście dziecka ze świetlicy szkolnej

Jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy szkolnej

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z ŻYCIA ŚWIETLICY W ROKU SZKOLNYM 2022/23

Pasowanie na “Wesołego Świetliczaka”

Dzień dyni

Wycieczka II i IV grupy świetlicowej do Niechłodu

Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego  “Wesołe Ranczo

NASZE MIEJSCE W SZKOLE

         Świetlica szkolna jest specyficznym  środowiskiem społecznym, w którym uzupełnia się funkcje rodziny i szkoły. Jest także miejscem , w którym uczeń może kształcić i rozwijać swoje zainteresowania, a jej działalność jest podstawowym ogniskiem opiekuńczo- wychowawczym na terenie szkoły.  Świetlica  to  neutralne miejsce, nie przynależne żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, żadnej pracowni – ale wspólne. To właśnie tutaj można spotkać się z kolegami i koleżankami przed   i po zajęciach, spędzić czas na integrowaniu się.

Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu,  w bezpiecznym i miłym otoczeniu.

Witamy w naszej świetlicowej gromadzie gdzie:

„ZABAWA JEST NAUKĄ, NAUKA –ZABAWĄ.
IM WIĘCEJ ZABAWY TYM WIĘCEJ NAUKI.” – Glenn Doman.

         Świetlica w naszej szkole to nie tylko doskonałe miejsce do spędzania wolnego czasu  przed i po lekcjach, ale też czas zdobywania nowych doświadczeń i cennych umiejętności.  To doskonałe miejsce, gdzie uczymy się poznawać otaczający nas świat i siebie nawzajem. Miejsce – przyjazne, bezpieczne i życzliwe uczniom. W naszej świetlicy nie ma czasu na nudę, zawsze dzieje się  coś ciekawego i interesującego. Czas spędzony u nas to wspaniała zabawa , podczas której rozwijamy swoje zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia, a także odkrywamy i ujawniamy własne umiejętności,

Pobyt w świetlicy uatrakcyjniany jest poprzez zajęcia takie jak:

 – Zajęcia czytelnicze
– Zajęcia ruchowe
– Zajęcia plastyczno-techniczne
– Zajęcia umuzykalniające
– Zabawy dydaktyczne

        Czas spędzony w świetlicy jest zawsze miły, radosny i bezpieczny, a przede wszystkim jest wspaniałą, niekończącą się zabawą. Chętnie pracujemy, wycinamy, kleimy, śpiewamy, czytamy oraz odkrywamy tajemnice otaczającego nas  świata.

         Wszyscy troszczymy się, by każdy z nas uczył się nawyków kultury życia codziennego oraz nawiązywał prawidłowe relacje z rówieśnikami. Wspólnie dbamy o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń oraz szanujemy wyposażenie świetlicy tak, by wszystkie  zabawki, gry, klocki  i książki cieszyły nas jak najdłużej.

„U nas nie ma czasu na nudę”
Zapraszamy do nas od poniedziałku do piątku , w godzinach od 6.30 do 16.30