12 grudnia2022 r.  w świetlicy szkolnej odbył się ,,The Voice – Świetlicowy Konkurs Kolęd i Pastorałek” zorganizowany przez Panie: Marię Fila oraz Martynę Fila. Celem konkursu było podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, kultywowanie Świąt Bożego Narodzenia oraz umożliwienie dzieciom prezentowania swoich umiejętności i zdolności wokalnych. Konkurs przebiegał w miłym, świątecznym nastroju. Wszystkie dzieci z dużym zaangażowaniem przygotowały się do występu. Poziom konkursu był bardzo wysoki  i wyrównany, wszyscy uczestnicy pięknie zaśpiewali wybrany utwór. Ostatecznie jury wyłoniło następujących laureatów:

I miejsce:  Tymoteusz Walkowiak i Marcin Zaorski (duet), Hanna Orłowska
II miejsce: 
Hanna Durka, Wiktoria Marzec
III miejsce: 
Julia Walkowiak i Zuzanna Świątek (duet) oraz Jessica Janus

Wszystkie dzieci zostały nagrodzone słodkimi upominkami,  a zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

M. Fila, M. Fila