Kierownik świetlicy szkolnej informuje, że zapisy dzieci do świetlicy na rok szkolny 2024/2025 rozpoczynają się19 lutego 2024 roku  i trwać będą do 22 marca 2024 roku.
Wnioski należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub portierni.

H. Nowicka

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/25