Szanowni Rodzice

W związku z realizowanym w naszej szkole programem “Leader100” przedstawiamy Państwu „Poradnik Rodzice100.pl”, czyli vademecum i katalog dobrych praktyk dla rodziców. Poradnik składa się z trzech części:
– wnioski z badań naukowych dotyczących roli rodziny i sytuacji małżeńskiej w edukacji
i wychowaniu oraz jej wpływu na jej niepożądane (w tym także naruszające normy prawne) zachowania;
– katalog dobrych praktyk wzmacniających małżeństwa, rodziny oraz współpracę rodziny
z placówkami wychowawczymi (szkoły, etc.);
– katalog instytucji, które mogą pomóc w wdrożeniu niektórych ww. dobrych praktyk  oraz dodatkowe informacje dotyczące badań i podstaw naukowych, na których opierają się założenia poradnika.
Mamy nadzieję, że informacje zawarte w poradniku okażą się przydatne. Życzymy owocnej lektury

Łukasz Białek –   Koordynator programu na terenie szkoły

„Poradnik Rodzice100.pl”