W związku z obchodami Dnia Ziemi, w dniach od 25 do 29 kwietnia, w naszej szkole organizowany był Tydzień Ekologiczny. Uczniowie klas 1-3 zaangażowani byli w zadania proekologiczne. Dzieci wykonały plakaty z ilustracjami i hasłami ekologicznymi. Odbyły się „Przerwy ekologiczne”, na których uczniowie mieli możliwość wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Rozwiązywali rebusy, zagadki i krzyżówki. Za każde prawidłowo wykonane zadanie dzieci otrzymywały „Ekologiczny medal”. 27 kwietnia przedstawiciele klas 1-3 wzięli udział w Szkolnym Quizie Ekologicznym. Na zajęciach lekcyjnych uczniowie zapoznali się z filmami edukacyjnymi dotyczącymi ochrony Ziemi oraz uczyli się piosenek. Wszystkie te działania miały na celu uświadomienie potrzeby ochrony środowiska. Organizacją Tygodnia Ekologicznego zajęły się Panie: J. Sobczyk, J. Obrębska, A. Dyk i M. Bajer.

A. Dyk