dav

W ramach corocznego szkolnego projektu “Do it in English” odbył się konkurs “Write it in English”, w którym uczestnicy prezentowali nie tylko swoje umiejętności w zakresie pisania, ale również tworzenia komiksu z użyciem różnych, wybranych przez uczniów technik. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie komiksu opisującego w jaki sposób zwierzęta w ZOO spędzają Święta Bożego Narodzenia. Uczniowie oprócz zaprezentowania swojej wiedzy z języka angielskiego mieli również możliwość wykazania się samodzielnością, innowacyjnością i kreatywnością.

Wszystkie przesłane prace spełniały wymagania zawarte w regulaminie konkursu, a ich autorzy wykazali się niesamowitą wyobraźnią, jak również wiedzą z języka angielskiego.

W konkursie wzięło udział 7 uczniów klas IV-VI. Ich prace były oceniane przez nauczycieli języka angielskiego: p. Alicję Bieleń, p. Paulinę Drankiewicz, p. Emilię Gródecką, p. Sylwię Komperdę i p. Ewelinę Tołopiło. W czasie oceny nauczyciele brali pod uwagę: zawartość merytoryczną, język prezentacji, czytelność, estetykę, staranność, innowacyjność i samodzielność. Komisja przyznała następujące miejsca:

I miejsce: Krzysztof Leszczyński
II miejsce: Jagoda Stachowiak i Paulina Pawłowska
III miejsce: Lena Tarasewicz

Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali wyróżnienia. Zwycięzcy oraz wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominki, które zostaną im przekazane w styczniu 2021.

Nasza galeria prac