STYPENDIUM SZKOLNE

Uchwała Rady Miejskiej w Głogowie z dn. 26 czerwca 2019 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla  uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Miejskiej Głogów i studentów zamieszkujących na terenie Gminy Miejskiej Głogów,  wniosek o przyznanie stypendium.

WAŻNE LINKI

Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej Nr 14 w Głogowie im. Henryka III Głogowskiego

Obwód Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego

Ubezpieczenie w roku szkolny 2020/2021:    ogólne warunki       polisa

Wykaz podręczników na rok szkolny 2020/2021

Plan lekcji na rok szkolny 2020/2021

Ocenianie ucznia, ocena szkolna /wyciąg ze statutu szkoły/

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej

Zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych!

Wychowawcy w roku szkolnym 2020/2021

SKŁADKI NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/21

Rada Rodziców informuje, że składka na komitet rodzicielski w roku szkolnym 2020/2021 została ustalona w wysokości 40 zł na dziecko. W przypadku drugiego dziecka uczęszczającego do naszej Szkoły opłata wynosi 20 zł, natomiast na trzecie i kolejne dziecko składka nie obowiązuje.

Płatności można dokonać poprzez swoich przedstawicieli klasowych czyli skarbników klasowych lub u skarbnika Szkoły – Pani Justyny Tarasewicz (klasa IV„A”).

Wpłat można dokonywać również bezpośrednio na konto

PKO Bank Polski SA 32 1020 3017 0000 2402 0435 5202. 

Koniecznie w tytule podając: imię i nazwisko dziecka oraz klasę (płatność indywidualna) lub klasę (płatność grupowa).

Za każdą wpłatę bardzo dziękujemy i zapewniamy, że zgromadzone fundusze przeznaczane są na rzecz dzieci w ramach działalności regulaminowej Rady Rodziców.

Wszelkie wydatki są dokumentowane i przedstawiane w formie sprawozdania na koniec każdej rocznej kadencji Rady Rodziców.

WYKAZ DNI WOLNYCH OD NAUKI W ROKU SZKOLNYM  2020/2021!

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W KTÓRYCH ODBYWAĆ SIE BĘDĄ ZAJĘCIA WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZE

2 listopada  2020 r.
/ poniedziałek /
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
po Wszystkich Świętych/
30 kwietnia 2021 r. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
/przed 1 Majem 2021 r. /
2 dni – na język polski i matematykę, język angielski – /data uzależniona jest od wyznaczonej daty próbnego egzaminu/  Egzamin próbny klas ósmych. Uczniowie klas IV- VII – zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

Klasy I- III zajęcia lekcyjne wg planu

25-26-27 maja 2021 r. / wtorek – środa -czwartek / Egzaminy ósmoklasisty
Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  dla klas IV-VIII,
Klasy I- III zajęcia lekcyjne wg planu
4 czerwca 2021 r. /piątek / Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze
/po Bożym Ciele/

Dni ustawowo wolne od pracy w roku szkolnym 2020/2021

1 listopada 2020 r.Wszystkich Świętych  /niedziela/
11 listopada 2020 r. Narodowe Święto Niepodległości /środa/
25 – 26 grudnia 2020 r. Boże Narodzenie /piątek, sobota/
1 stycznia 2021 r.Nowy Rok /piątek/
6 stycznia 2021 r. Święto Trzech Króli /środa/
5 kwietnia 2021 r.Poniedziałek Wielkanocny
1 maja 2021 r.  – Międzynarodowe Święto Pracy /sobota/
3 maja 2021 r.  – Święto Narodowe Trzeciego Maja /poniedziałek/
3 czerwca 2021 r.  – Boże Ciało /czwartek/

Terminarz spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Termin Temat
Kl. I – 03.09.2020 r. /czwartek/
Kl. II – V – 08.09.2020 r.
/wtorek/
kl. VI – VIII 15.09.2020 r. /wtorek/
Spotkanie klasowe z wychowawcą – wybór klasowej rady rodziców, zapoznanie z WZO, planem pracy wychowawcy, Statutem Szkoły, Regulaminem Szkoły. Spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców, wybór prezydium RR, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego, zatwierdzenie programu wychowawczo– profilaktycznego, zaopiniowanie Regulaminu Szkoły.
kl. V – VIII
27.10.2020 r.
/wtorek/ Kl. I – IV – 03.11.2020 r.  /wtorek/
Spotkanie klasowe z wychowawcą – przedstawienie informacji o uczniach. Konsultacje z nauczycielami, pedagogami szkolnymi.
01.12.2020 r.
/ wtorek/
Spotkanie klasowe z wychowawcą. Poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną (na piśmie). Konsultacje z nauczycielami, pedagogami szkolnymi. Spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców.
Kl. I – IV – 02.02.2021 r.
/wtorek/
kl. V – VIII
09.02.2021 r. /wtorek/
Spotkanie klasowe z wychowawcą. Przedstawienie ocen klasyfikacyjnych za I semestr roku szkolnego 2020/2021.
Kl. I – IV – 09.03.2021r.
/wtorek/
kl. V – VIII
16.03.2021r. /wtorek/
Spotkanie klasowe z wychowawcą – przedstawienie informacji o uczniach. Konsultacje z nauczycielami, pedagogami szkolnymi. Spotkanie Dyrektora z Radą Rodziców.
11.05.2021r.
/wtorek/
Spotkanie klasowe z wychowawcą – przedstawienie informacji o uczniach. Poinformowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną (na piśmie) Konsultacje z nauczycielami, pedagogami szkolnymi.

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021

L.p. Wydarzenia Termin
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 01.09.2020 r. /wtorek/
godz. 8.00 –
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas I –III
godz. 9.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas kl. IV– VIII;
miejsce: boisko szkolne
2. Pasowanie na ucznia klas I 13.10. 2020 r. /wtorek/
3. Apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14.10.2020 r.  /środa/
4. Tydzień Edukacji Patriotycznej „Moja mała i duża Ojczyzna” 09.11.2020 r. – 13.11.2020 r.
5. Święto Patrona Szkoły 09.12.2020 r. /środa/
6. Szkolne Jasełka 22.12.2020 r. /wtorek/ 05.01.2021r. /wtorek/
7. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.
8. Przekazanie informacji uczniom o przewidywanych ocenach za semestr I roku szkolnego 2020/2021 Do 18.12.2020 r.
/
piątek/
9. Zabawa karnawałowa klas I-III 12.01.2021 r. /wtorek/
10. Zabawa karnawałowa klas IV- VIII 14.01.2021 r. /czwartek /
11. Wystawienie ocen za I semestr roku szkolnego 2020/2021 Do 12.01.2021 r.
/wtorek/
12. Ferie zimowe 18.01.2021r. – 31.01.2021 r.
13. Dni Otwarte Szkoły 22.02. 2021r. – 26.02.2021 r.
14. Wiosenna przerwa świąteczna 01.04.2021 r. – 06.04.2021 r.
15. Egzamin ósmoklasisty 25, 26, 27 maj 2021 r .
16. Przekazanie informacji uczniom o przewidywanych ocenach za semestr II roku szkolnego 2020/2021 Do 28.05.2021 r. /piątek/
17. Wystawienie ocen rocznych Do 11.06.2021 r. /piątek/
18. Bal absolwenta 10.06.2021r. /czwartek/
19. Składanie podań o egzamin poprawkowy i klasyfikacyjny 14.06.2021 r. /poniedziałek/
20. Uroczystość „Najlepszy z Najlepszych” 22.06. 2021r. /wtorek/
21. Apel podsumowujący osiągnięci uczniów za rok 2020/2021 23.06.2021r. /środa/
22. Zakończenie roku szkolnego 2020/2021
Apel klas I-IV
Apel klas V-VIII
25.06. 2021 r.
godz. 8:00
godz. 10:00

ORGANIZACJA PRZEDSTAWIONYCH IMPREZ SZKOLNYCH I UROCZYSTOŚCI UZALEŻNIONA JEST OD SYTUACJI EPIDEMICZNEJ ISTNIEJĄCEJ W KRAJU!

Plan konsultacji dla rodziców  w roku szkolnym 2020/21

W roku szkolnym 2020/21 konsultacje dla rodziców odbywać się będą drogą elektroniczną:
poprzez e – dziennik oraz telefonicznie!