Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi odkrywcami i badaczami. Uczą się przez działanie. Działania badawcze są kreatywne, dzięki czemu dzieci poszerzają swoją wiedzę, uruchamiają wyobraźnię, koncentrację uwagi, spostrzegawczość, wytrwałość, mogą pokonywać przeszkody i próbować różnych możliwości. Wykonywane eksperymenty zachęcają do myślenia, porównywania, opowiadania.
Z wykonywanych doświadczeń dzieci czerpią wiele radości, jest to wspaniała zabawa dla nich.

29 kwietnia uczniowie klasy 1b uczestniczyli w zajęciach warsztatowych przygotowanych przez p. Agnieszkę Kuberskę, nauczycielkę chemii w naszej szkole. Zajęcia odbyły się w ramach zajęć rozwijających kreatywność, podczas których realizowany jest  już III moduł pt. “NA RATUNEK”. W tym module międzynarodowego projektu CZYTAM Z KLASĄ LEKTURKI SPOD CHMURKI pracujemy z lekturą pt. “Jak Wojtek został strażakiem”. Dzieci dowiedziały się zatem jak zbudowana jest gaśnica i dlaczego gasi ogień. Wykonały doświadczenie polegające na produkcji tlenku węgla(IV), czyli składnika gaśnicy pianowej oraz sprawdzili, czy faktycznie posiada właściwości pozwalające na gaszenie ognia. Przekonali się, że gaz ten jest niepalny i nie podtrzymuje spalania. Uczennice i uczniowie byli bardzo zaangażowani w wykonanie doświadczenia. Pracowali zgodnie z poleceniami prowadzącej, przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w pracowni chemicznej.

A. Kuberska, A. Urbaniak

więcej zdjęć….