Tradycyjnie , jak co roku, uczniowie klas IV-VI biorący udział w działaniach przewidzianych w programie zajęć integracyjnych „Jesteśmy tacy sami”  uczestniczyli w akcji pod hasłem „Każdy może zostać Świętym Mikołajem”, której koordynatorem była pani Marta Bartkowiak.
Akcja ta polegała na przygotowaniu podarunków  mikołajkowych dla dzieci z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych. Uczniowie nasi gromadzili zabawki, słodycze, książeczki , przybory szkolne, które  znalazły się w paczkach. 3  grudnia 2021r. dzieci odwiedziły  koleżanki i kolegów z zaprzyjaźnionej placówki i przekazały im  mikołajkowe niespodzianki.  Dużym wsparciem w organizacji akcji byli Rodzice, którym serdecznie dziękujemy!

M. Bartkowiak