Z  ŻYCIA BIBLIOTEKI  – WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ROKU SZKOLNYM 2022/23

 

 

O BIBLIOTECE…

            Nasza biblioteka składa się z dwóch przestronnych i jasnych pomieszczeń – wypożyczalni i czytelni.  Posiada księgozbiór liczący 10350 woluminów, zbiory audiowizualne i multimedia. Prowadzona jest również prenumerata czasopism o różnorodnej tematyce dla nauczycieli i uczniów. Do poszukiwania potrzebnych informacji służy bogaty księgozbiór podręczny znajdujący się w czytelni, który zaopatrzony jest w słowniki, encyklopedie, atlasy geograficzne  i informatory oraz inne cenne pozycje. W celu zaspokajania potrzeb informacyjnych uczniów, wykorzystywana jest technologia informacyjna.  W czytelni znajdują się cztery komputery z dostępem do Internetu. W dużym stopniu ułatwia to, uatrakcyjnia oraz wzbogaca zdobywanie informacji o nowe elementy.

         W czytelni uczniowie, poza pracą na komputerach, często odrabiają zadania domowe i przeglądają różne czasopisma. Nauczyciele natomiast mogą wykorzystywać znajdujący się tu sprzęt audio-wizualny w celu urozmaicenia zajęć lekcyjnych projekcją filmów edukacyjnych.

        W roku szkolnym 2015/2016 biblioteka otrzymała 2170 zł z programu „Książki Naszych Marzeń”, dzięki czemu wzbogaciła się o nowe pozycje książkowe dla dzieci i młodzieży. W roku bieżącym,  realizowany będzie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego biblioteka otrzyma dodatkowe fundusze na zakup nowych książek.

Praca pedagogiczna biblioteki to między innymi:

udostępnianie zbiorów w bibliotece i czytelni
pomoc w doborze odpowiedniej literatury
rozmowy i dyskusje z uczniami na temat przeczytanych książek
wyrabianie nawyku poszanowania książek
współpraca z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów
realizacja ścieżki czytelniczo – medialnej w uzgodnieniu z nauczycielami
organizowanie  konkursów czytelniczych o zasięgu szkolnym i powiatowym
pasowanie na czytelników uczniów klas pierwszych
wystawy autorskie nowości czytelniczych
gazetki okolicznościowe
promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży
nagradzanie za aktywne czytelnictwo

GODZINY  PRACY  BIBLIOTEKI:
Poniedziałek: 800 – 1400
Wtorek:  800 – 1400
Środa:  800 – 1400
Czwartek:  800 – 1400
Piątek:  800 – 1400