Już od początku roku szkolnego uczniowie naszej szkoły rozpoczęli działania związane z promocją czytelnictwa. Ogólnopolska Akcja „Narodowe Czytanie” jest  doskonałą okazją, żeby uczniowie docenili wartość czytania i zapoznali się ze sztandarowymi pozycjami literatury polskiej. W tym roku odbyła się już 12 edycja akcji Narodowe Czytanie, podczas której czytano książkę Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”. W naszej szkole wydarzenie to miało miejsce 8 września.  W imprezie uczestniczyli uczniowie klas siódmych i ósmych oraz nauczyciele. Czytanie rozpoczęła pani dyrektor szkoły Małgorzata Jabłońska-Szewców. Następnie fragment powieści odczytali: pan wicedyrektor Paweł Sobczyk i pani wicedyrektor Agnieszka Urbaniak. Wybrany tekst czytały również uczennice  z klasy 8, które należą do Koła Przyjaciół Biblioteki.  Na forum znajdowała się tablica dotycząca autorki i samego wydarzenia. Po zakończeniu spotkania uczniowie otrzymali do zeszytu okolicznościową  pieczęć przygotowaną przez Kancelarię Prezydenta RP.
Imprezę przygotowały Joanna Donaj, Krystyna Kowalska i Żaneta Ścisłowska.

J. Donaj