Dzięki uprzejmości uzdolnionej skrzypaczki, uczennicy klasy 1c – Róży Kołodziej, która zajęła drugie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie ,,Mistrzowie klasyki” zorganizowanym w Poznaniu, uczniowie klas pierwszych mieli okazję uczestniczyć w żywej lekcji muzyki. Wysłuchali utworów muzyki klasycznej granych przez ich koleżankę na skrzypcach, przy akompaniamencie fortepianu. Poznali budowę instrumentu oraz mogli różnicować dźwięki wysokie i niskie. Róży i jej rodzicom dziękujemy za możliwość obcowania z muzyką w tej niezwykłej formie oraz życzymy dalszych sukcesów.
M. Rotko