Fundacja Miasto proponuje gminom i powiatom włączenie się w kampanię wspierającą edukację młodzieży w postaci kursów przygotowujących uczniów do najważniejszych egzaminów – ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Kursy są realizowane zgodnie z podstawą programową Ministerstwa Edukacji i Nauki i prowadzone przez nauczycieli – laureatów konkursu Nauczyciel Roku z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć online. Partnerem merytorycznym jest Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego.

W pilotażowym roku szkolnym 2022/2023 do projektu przystąpiło prawie 90 gmin i 12 powiatów. Fundacja Miasto wynegocjowała atrakcyjne opusty dla mieszkańców JST. Mieszkańcy miast członkowskich Związku Miast Polskich otrzymają 75% zniżki od ceny podstawowej kursu. Cena za kurs wyniesie zatem 300 zł przy cenie podstawowej za kurs 1200 zł. Mieszkańcy powiatów, miast i gmin spoza ZMP, a także szkoły i placówki oświatowe również mogą liczyć na opusty pomiędzy 65%-70% wartości kursu. Samorząd otrzyma ulgę dla swoich mieszkańców po podpisaniu porozumienia z Fundacją Miasto i Lecturus Spin-off Uniwersytetu Warszawskiego i poinformowaniu o kursach swoich mieszkańców. Nabywcą są bezpośrednio mieszkańcy – młodzież i rodzice. (źródło: FUNDACJA MIASTO. PL)

P. Sobczyk