Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 14
im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie
serdecznie zaprasza Rodziców,
uczniów klas pierwszych rozpoczynających naukę
w roku szkolnym 2024/2025 na zebranie,
które
odbędzie się 04 czerwca 2024 r. o godz. 17.00
w holu szkoły.

W programie spotkania:

1. Powitanie przybyłych gości przez Dyrektora szkoły i zapoznanie z ofertą edukacyjno-wychowawczą.
2. Przedstawienie informacji o funkcjonowaniu świetlicy i stołówki szkolnej.
3. Spotkanie rodziców z wychowawcami klas pierwszych.

Dyrektor szkoły M. Jabłońska – Szewców