Dyrektor szkoły informuje, że zebranie

 Rady Rodziców szkoły odbędzie się w dniu 28.09.2022 r. o godzinie 17.00. w sali 106

P. Sobczyk