Dyrektor szkoły informuje, że zapisy dzieci  rozpoczynających naukę w klasie pierwszej, w roku szkolnym 2023/24 rozpoczną się 24 lutego 2023 roku  o godzinie 9:00, a zakończą – 24 marca 2023 roku o godzinie 15:00.  Zapisu dziecka można dokonać poprzez moduł ELEMENTO /link do modułu znajduje się na naszej stronie internetowej/. Inne, dodatkowe informacje na temat zapisu dziecka można uzyskać od dnia 24.02.2023 r. w sekretariacie szkoły – nr telefonu: (76) 834 72 95.  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły i zapisu dziecka do klasy pierwszej!

Dyrektor szkoły

ZAPISY DZIECI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2023/24

Kierownik świetlicy szkolnej informuje, że zapisy dzieci do świetlicy na rok szkolny 2023/2024 rozpoczynają się 1 marca 2023 roku  i trwać będą do 24 marca 2023 roku.

Wnioski można przesyłać elektronicznie na adres: nowickahm@gmail.com lub osobiście dostarczyć do szkoły i zostawić na portierni.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024!

Za co lubię swoją szkołę?

Nasza szkoła usytuowana jest przy ul. Królewskiej 12 na osiedlu Piastów Śląskich I w Głogowie. Obecnie do szkoły uczęszcza 540 uczniów, którzy pobierają naukę w 26 oddziałach. Każdy z nich znajduje tutaj coś dla siebie. Wyjątkowym miejscem szkoły jest hol: na przerwach odbywają się zabawy taneczne i ruchowe oraz gry planszowe dla wszystkich chętnych uczniów, a w godzinach popołudniowych organizowane są imprezy i uroczystości dla wszystkich uczniów, ich rodziców oraz dziadków. Zaraz po zakończonych lekcjach uczniowie mają możliwość poszerzania wiadomości i doskonalenia swoich umiejętności oraz rozwijania talentów na zajęciach kół zainteresowań, przedmiotowych i kołach sportowych, które prowadzone są dla uczniów. Szkołę tworzą wykwalifikowani nauczyciele, wspaniali uczniowie, kompetentni pracownicy administracji i obsługi, a także aktywni rodzice, którzy w każdej chwili służą nam pomocą. Nie ma uczniów anonimowych, wszyscy się tu znają. Atmosfera w szkole sprzyja twórczej pracy i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Bezpieczeństwo zapewnia m.in. monitoring szkolny oraz dyżury nauczycielskie. Nasze zintegrowane działania zapewniają: poczucie bezpieczeństwa, życzliwą atmosferę i indywidualne podejście do każdego ucznia, solidne podstawy do dalszej nauki oraz warunki rozwoju zgodne z indywidualnymi potrzebami i uzdolnieniami, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z naszymi wartościami, którymi kierujemy się w procesie wychowania i profilaktyki, a są to w szczególności:

-odpowiedzialność za siebie i innych,
-uczciwość, tolerancja oraz życzliwość,
-poszanowanie godności każdego człowieka,
– rozwijanie swojej osobowości, horyzontów, zainteresowań, kreatywności,
-kultura osobista,
-szacunek do symboli i tradycji narodowych.

Nasza Szkoła

JESTEŚMY SZKOŁĄ BEZPIECZNĄ, PRZYJAZNĄ, OTWARTĄ NA DZIECKO, RODZICÓW I ŚRODOWISKO. SZKOŁĄ REALIZUJĄCĄ „PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE”, „SPRAWNY DOLNOŚLĄZACZEK”, „JESTEŚMY TACY SAMI” i „CHRONIMY DZIECI”. POSIADAMY CERTYFIKAT „SZKOŁY Z KLASĄ” „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE”, ”BEZPIECZNEJ SZKOŁY”, „CERTYFIKAT POUFNOŚCI” i „CERTYFIKAT JAKOŚCI NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH”.

 Dla uczniów, począwszy od klasy pierwszej, proponujemy:

-naukę języka angielskiego,
-zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
-zajęcia rozwijające kreatywność,
-zajęcia logopedyczne,
-opiekę psychologa, pedagoga i pedagoga specjalnego,
-bibliotekę szkolną – systematycznie doposażaną w nowości wydawnicze,
-czytelnię multimedialną, pracownię językową, pracownię przyrodniczą, oraz pracownię wyposażoną w pomoce z programu „Laboratoria przyszłości”.
-świetlicę szkolną czynną od 6:30 do 16:30. Do dyspozycji dzieci są sale świetlicowe, które są estetycznie i bardzo dobrze urządzone. Zajęcia prowadzone są w atrakcyjny i ciekawy sposób. Dzieci w świetlicy czują się spełnione i chętnie do niej uczęszczają,
-naukę pływania na pływalni miejskiej finansowaną ze środków Gminy Miejskiej Głogów, a także zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej oraz inne zajęcia realizowane ze środków unijnych.

PONADTO:

– Każda klasa ma do dyspozycji swoją salę lekcyjną. Wszystkie sale są estetyczne i funkcjonalnie zagospodarowane, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne i szafki dla każdego ucznia na podręczniki, materiały ćwiczeniowe, przybory. Budynek szkolny jest zadbany. Łazienki dostosowane są do potrzeb dzieci w młodszym wieku szkolnym.
-Szkoła posiada kompleks boisk sportowych “ORLIK”, bogate zaplecze sportowo – rekreacyjne, z których korzystają wszyscy uczniowie oraz plac zabaw.
-Szkoła organizuje wyjazdy do “Zielonej szkoły”, wycieczki po najbliższej okolicy, regionie, imprezy klasowe oraz szkolne, a także inne uroczystości z udziałem rodziców i dziadków, np. bale, zabawy karnawałowe, imprezy okolicznościowe z okazji Świąt Narodowych, Dnia Babci i Dziadka, Dnia Dziecka.
-UCZNIOWIE – JUŻ OD KLASY PIERWSZEJ mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów na zajęciach rozwijających kreatywność, które odbywają się bezpośrednio po skończonych lekcjach!!!

WSZYSTKIE PROPONOWANE ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE! UCZNIOWIE NASZEJ SZKOŁY MOGĄ WYKAZYWAĆ SIĘ SWOJĄ WIEDZĄ W RÓŻNYCH KONKURSACH SZKOLNYCH, KONKURSACH PRZEDMIOTOWYCH I SPRAWNOŚCIOWYCH ORAZ KONKURSACH NA SZCZEBLU MIĘDZYSZKOLNYM, POWIATOWYM, WOJEWÓDZKIM I OGÓLNOPOLSKIM. W szkole funkcjonują:

-GABINET PIELĘGNIARSKI,
-GABINET PSYCHOLOGA, PEDAGOGA, PEDAGOGA SPECJALNEGO
I LOGOPEDY,
STOŁÓWKA SZKOLNA – cena obiadu dwudaniowego wynosi 5,00 zł. W okresie jesienno – zimowym prowadzone są bezpłatnie akcje “Szklanka mleka”
i “Warzywa i owoce w szkole”!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZAPISU DZIECKA W NASZEJ SZKOLE. ZAPEWNIAMY, ŻE DZIECKO DZIĘKI OPIECE WYCHOWAWCÓW, NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW SZKOŁY BĘDZIE CZUŁO SIĘ DOBRZE I BEZPIECZNIE, A PAŃSTWO BĘDZIECIE ZADOWOLENI.