6 grudnia 2022 r., podczas uroczystej gali w Teatrze Miejskim im. Andersa Gryphiusa,  został rozstrzygnięty Powiatowy Konkurs Plastyczny pn.” Figura św. Mikołaja Biskupa”.  Celem konkursu było wykonanie figurki św. Mikołaja Biskupa jako pracy przestrzennej wykonanej dowolną techniką. Komisja konkursowa dokonując oceny nadesłanych prac przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

-w kategorii szkół  podstawowych – klasy I-III wyróżnienie  otrzymał Tymoteusz Mazurkiewicz z klasy IB
-w kategorii szkół  podstawowych –  klasy IV-VIII,  i szkół średnich: III- miejsce otrzymał Igor Mazurkiewicz  z klasy VD

Uczniowie otrzymali  dyplomy i nagrody rzeczowe. Gratulujemy sukcesu i zachęcamy do aktywnego udziału w przyszłej edycji konkursu.

A.  Czechowska