W dniu 31 marca 2023 roku uczniowie uczestniczący w zajęciach “Miasto Głogów wspiera uczniów podstawowych” pojechali na wycieczkę do Wrocławia”. Głównym  punktem tej wycieczki było uczestnictwo uczniów w zajęciach matematycznych na Uniwersytecie Wrocławskim”. Były to następujące zajęcia warsztatowe:

“Paradoksy i sofizmaty logiczne, czyli błędne rozumowania w matematyce” – zajęcia przeprowadziła Pani Małgorzata Mikołajczyk,
“Zadanie z błyskiem” zajęcia przeprowadził Pan Michał Śliwiński,
“Niezmienniki – uzasadnienia i dowody matematyczne” – zajęcia przeprowadził Pan Dawid Migacz

Po zajęciach, w ramach relaksu,” nasi uczniowie odwiedzili wrocławskie ZOO.

P. Sobczyk