W dniu 21 kwietnia 2023 roku uczniowie uczestniczący w zajęciach “Miasto Głogów wspiera uczniów podstawowych” pojechali ponownie na wycieczkę do Wrocławia”. Głównym  punktem tej wycieczki było uczestnictwo uczniów w zajęciach matematycznych na Uniwersytecie Wrocławskim”. Były to następujące zajęcia warsztatowe:

“Zagadnienia równego podziału” – zajęcia przeprowadziła Pani Małgorzata Mikołajczyk,
“Paradoksy i sofizmaty” zajęcia przeprowadził Pani Małgorzata Mikołajczyk,
“Gry strategiczne” – zajęcia przeprowadził Pan Dawid Migacz

Po zajęciach, w ramach relaksu,” nasi uczniowie odwiedzili wrocławski “ogród japoński”

P. Sobczyk