Dnia 2 i 3 stycznia 2023 roku przyjmowane będą wpłaty za obiady na miesiąc styczeń. Opłaty będzie przyjmowała p. Intendentka w godz. 8.00 – 16.00 (portiernia przy wejściu do szkoły). Poniższą kwotę można również wpłacić na konto

BANK BNP PARIBAS 43 2030 0045 1110 0000 0193 2250

Tytułem: wpłata za obiady/ imię i nazwisko dziecka/klasa/za miesiąc.

20 dni x 5,00 zł = 100,00 zł

 Prosimy o terminowe wpłaty!

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA ZAKOŃCZENIE ROKU KALENDARZOWEGO WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY WPŁACAĆ WYŁĄCZNIE W PODANYM WYŻEJ TERMINIE /PRZELEWY RÓWNIEŻ/!!! PROSIMY NIE DOKONYWAĆ PRZELEWÓW WCZEŚNIEJ!

W DNIU 05.01.2023 ROKU OBIADU NIE BĘDZIE!