Wpłat za obiady za CZERWIEC  można dokonać w dniach

od 1 do 4 czerwca 2024 r.

Wpłatę należy przesłać wyłącznie na niżej podane konto.

BANK BNP PARIBAS  43 20300045 1110 0000 0193 2250

 

Tytułem: wpłata za obiady/ imię i nazwisko dziecka/klasa/za miesiąc.

 

14 dni x 5,50 zł = 77,00 zł 

H. Nowicka