17 kwietnia w ramach Programu „Bezpieczny Dolnoślązak” uczniowie klas szóstych i siódmych wzięli udział w warsztatach z podstaw udzielania pierwszej pomocy. Warsztaty poprowadzili strażacy z OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ GRUPA RATOWNICTWA SPECJALISTYCZNEGO STRAŻACY WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE.
Celem warsztatów było zdobycie wiedzy jak zadbać o bezpieczeństwo własne, ocenić stan poszkodowanego, prawidło wezwać pomoc, wykonać prawidłowo pozycję boczną, ocenić podstawowe parametry życiowe, wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową, właściwie postępować przy zadławieniu, ataku epilepsji, krwotoku, ciała obcego w drogach oddechowych, a także jak postępować w wybranych stanach nagłych.
Uczniowie z zaangażowaniem wykonywali swoje zadania. Najpierw uważnie słuchali wskazówek strażaków, później z zapałem ćwiczyli m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach.

A. Urbaniak

 

więcej zdjęć