Język migowy jest systemem znaków umownych wykonywanych przy użyciu gestów i mimiki, który służy do porozumiewania się bez użycia narządu słuchu. Używany jest głównie przez osoby, u których doszło do uszkodzenia słuchu w stopniu znacznie utrudniającym albo całkowicie uniemożliwiającym odbiór mowy wyłącznie drogą słuchową. Uczniowie wszystkich grup świetlicowych miały możliwość uczestnictwa w warsztatach z podstaw języka migowego, jako innego sposobu komunikacji. Dzieci poznały elementy języka migowego z zakresu alfabetu migowego i przede wszystkim gestów. Poprzez zajęcia dzieci kształtowały motorykę małą, koordynację wzrokowo – ruchową i spostrzegawczość. Dzieci uczyły się tolerancji wobec niepełnosprawnych, w tym przypadku osób niesłyszących i niedosłyszących. Zajęcia pobudzały również ich wyobraźnię oraz twórcze myślenie. Warsztaty przebiegły w bardzo miłej atmosferze.

M. Fila