Ślubuję być dobrym Polakiem…..

Dzień 11 października 2022 roku w naszej szkole był bardzo ważnym dniem dla uczniów klas pierwszych . Oto w tym dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania naszych pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Zanim nadszedł ten uroczysty moment, nasi najmłodsi uczniowie pochwalili się swoimi talentami: pokazali to, czego nauczyli się już w szkole i bardzo pięknie wystąpili przed zebranymi: rodzicami, babciami, dziadkami, dyrekcją szkoły i zaproszonymi gośćmi. Później nastąpiła ta najważniejsza chwila – ślubowanie, które uczniowie złożyli na Sztandar naszej szkoły oraz pasowanie na uczniów. Pani Dyrektor wielkim ołówkiem pasowała każde dziecko na ucznia, a  Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Monika Gruszka wraz z Radą Rodziców wręczyła maluchom drobne upominki. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem. W tym roku tę uroczystość przygotowały Panie wychowawczynie klas pierwszych: Karolina Wągiel, Agata Leszczyńska i Renata Strong oraz Ewa Bartkowska i Wicedyrektor Paweł Sobczyk. Wielkie podziękowania za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości składamy rodzicom uczniów klas pierwszych.

P. Sobczyk