W dniach 20-24.11.2023 r. w związku ze Światowym Dniem Życzliwości i Pozdrowień, w naszej szkole podjęty został szereg działań mających na celu promowanie pozytywnych wartości wśród dzieci i młodzieży, ukierunkowanych na bycie dla siebie serdecznym. Aktywności te powiązane były z przystąpieniem szkoły do Innowacji Pedagogicznej Polskiego Towarzystwa Dysleksji.                                                                                               
Jednym z podjętych na rzecz obchodzonego święta działań, był rozwieszony na korytarzu „Łańcuch dobrych słów i pozdrowień”, na którym uczniowie i nauczyciele mieli okazję zamieszczać pozdrowienia oraz życzliwe słowa. Na szkolnym holu ustawiono „Skrzynkę pozdrowień”, gdzie podopieczni wrzucali dedykowane do innych pozdrowienia. Obok skrzynki stanął „Słoik z pozytywnymi zadaniami” do wylosowania i wykonania. W różnych miejscach budynku szkoły zamieszczono „Zrywki” z pozytywnymi myślami. Na tablicy informującej o Dniu Życzliwości i Pozdrowień chętni uczniowie tworzyli „Kodeks ucznia życzliwego”. Dzieci miały także okazję zrobić sobie zdjęcia w foto-ramce z życzliwymi uśmiechami. W poszczególnych klasach przeprowadzono plebiscyt na najbardziej życzliwego ucznia, będącego przykładem serdecznego nastawienia i koleżeńskości.
Życzliwość jest bardzo ważną wartością, która powinna zajmować istotne miejsce w naszym codziennym życiu. Pamiętajmy, że kluczowe są małe gesty, które mają moc czynienia świata lepszym. Bądźmy dla siebie mili i życzliwi na co dzień, nie tylko od święta!
A. Jaślar