W marcu uczniowie klas 4,5,6,7 wzięli udział w spotkaniach o charakterze profilaktycznym prowadzonych przez uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie pt. „To wszystko przez ten telefon”. Podczas warsztatów uczniowi zostali zapoznani z negatywnymi skutkami długotrwałego korzystania z telefonu oraz elementami cyberprzemocy za pomocą mediów społecznościowych. Podsumowaniem spotkań były porady, gdzie szukać pomocy w sytuacjach pogorszenia stanu psychicznego oraz jak można spędzać czas wolny bez korzystania z telefonu. Warsztaty zostały zrealizowane w ramach “Projektu „Zwolnieni z Teorii”.
Ł. Białek

Więcej zdjęć….