Z okazji Międzynarodowego Dna Kobiet – 8 marca 2024 roku rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny pn. “„WYBITNA POLSKA KOBIETA NAUKOWIEC” Celem konkursu było:

– Popularyzowanie nauki.
– Motywowanie uczniów i uczennic do zdobywania wiedzy.
– Rozbudzanie zainteresowania uczniów i uczennic przedmiotami ścisłymi.
– Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
– Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.
– Promowanie osiągnięć uczniów uzdolnionych plastycznie.

 Warunkiem uczestniczenia w konkursie było wykonanie plakatu POLSKIEJ KOBIETY NAUKOWIEC na formacie A3 lub większym, dowolną  technika plastyczną( malarstwo, collage, grafika, techniki mieszane itp.) Laureatami konkursu zostali:

Miejsce I-Aleksandra Przybyłek z klasy 7A
Miejsce II-Weronika Drozd z klasy 7B, Zuzanna Hałkiewicz z klasy 6B
Miejsce III-Nina Chrzanowska z klasy 6D

Wyróżnienia otrzymali: Adam Swół z klasy 5A, Oliwia Bałd z klasy 6B, Nadia Urbanowicz z klasy 6C, Alicja Zioło z klasy 6D Uczniowie otrzymali dyplomy a prace zostały wyeksponowane i stały się dekoracją szkolnego holu. Gratulujemy zwycięzcom!

A. Czechowska, A. Kuberska