maju na świetlicy szkolnej pod opieką Pani Agnieszki Olszewskiej odbył się QUIZ O WIOŚNIE „WIOSNA W PEŁNI”. Z każdej grupy świetlicowej zgłosiło się po 3-ech uczniów. Każdemu uczestnikowi poszło naprawdę dobrze i dlatego koniecznym było wytypowanie po 3 najlepsze osoby z każdej grupy wiekowej. Do kryteriów, które były brane pod uwagę zaliczane były: poprawność wykonanych zadań i szybkość oddania pracy. Celem quizu było sprawdzenie poziomu wiedzy uczniów na temat obecnej pory roku. Z każdej grupy wiekowej zostali wytypowani następujący zwycięzcy:

Z klas pierwszych:
Miejsce I – Hanna Gujska 1C
Miejsce II – Alicja Okrzymowska 1A
Miejsce III – Maksymilian Zaorski 1B

Z klas drugich:
Miejsce I – Julia Walkowiak 2A
Miejsce II – Zuzanna Świątek 2A
Miejsce III – Kaja Tarasewicz 2C

Z klas trzecich:
Miejsce I – Hanna Lisowska 3B
Miejsce II – Natalia Krawczyk 3B
Miejsce III – Kacper Kozakiewicz 3B

Wszyscy laureaci za otrzymane miejsca zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami. Gratuluję zwycięzcom i zapraszam wszystkich do udziału w następnych konkursach.

A. Olszewska

Więcej zdjęć