30 kwietnia 2024 r. w ramach obchodów Tygodnia Kultury Zdrowotnej, dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej uczestniczyły w konkursie wiedzy o zdrowiu „ W zdrowym ciele- zdrowy duch”, którego celem było propagowanie wśród uczniów wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia oraz nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków. W ramach konkursu, uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru, test typu prawda/ fałsz, rebusy, krzyżówki, wykreślanki, oraz zagadki. Dzieci wykazały się szeroką wiedzą dotyczącą zdrowego stylu życia. Wśród uczniów klas pierwszych I miejsce zajęła Alicja Okrzymowska, II miejsce Emilia Heina, a III miejsce Julia Molska. Wśród uczniów klas II i III najwyżej uplasowali się następujący uczniowie: Wiktor Maszkowski – I miejsce, Sebastian Nowicki –II miejsce i Antonina Konieczna – III miejsce. Wszystkim uczniom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

H. Nowicka

Więcej zdjęć