Dnia 5 czerwca 2023 r. został rozstrzygnięty Powiatowy  Konkurs Plastyczny „Kwiaty w ogrodzie”. Celem konkursu było:

– rozbudzenie twórczej aktywności plastycznej,
– rozbudzenie wyobraźni,
– kreatywne myślenie,
– propagowanie zdolności plastycznych.

          Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej na formacje A-3 techniką malarską. Wszystkie  prace, które wpłynęły na konkurs ukazywały różnorodność i piękno kwiatów. Jury wzięły pod uwagę zgodność z tematem pracy plastycznej i wyłoniło zwycięzców:

I miejsce zajęły Julia Tymoniuk ze Szkoły Podstawowej  nr 10 i Olga  Plewko ze Szkoły Podstawowej nr 14.
II miejsce zajęły Weronika Więcek  ze Szkoły Podstawowej nr 14 i Patrycja  Sztul  ze Szkoły Podstawowej  nr 3.
III miejsce zajęły Emilia Cedro  ze Szkoły Podstawowej  nr 3 i Iga Użarowska  ze Szkoły Podstawowej nr 6.
IV miejsce zajęły Maja Dziamska ze Szkoły Podstawowej nr 6 i Natalia Mazurek ze Szkoły Podstawowej nr 14.
V miejsce zajął Igor Mazurkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 14, Magdalena Grochała ze Szkoły Podstawowej nr 3 i Julia  Sójka ze Szkoły Podstawowej nr 10.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody, które  zostały  ufundowane przez Dyrekcję i Radę Rodziców Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły Panie:  Renata Strong i Agnieszka Czechowska.

A. Czechowska