15 listopada uczniowie z klas VI a, VII a i V c pod opieką pani Marty Bartkowiak i Anny Dagiel odwiedzili koleżanki i kolegów z Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie. Były to warsztaty plastyczne zatytułowane „Jesienne stwory na zimowe wieczory”. W takcie zajęć dzieci wykonywały różne stworki z darów natury, które potem zaprezentowano na wystawie. Spotkanie umilił słodki poczęstunek. Największą radość sprawiły dzieciom wspólne zabawy integracyjne i rozmowy. Celem takich przedsięwzięć realizowanych w ramach realizacji Programu Zajęć Integracyjnych „Jesteśmy tacy sami” jest likwidacja barier psycho-społecznych. Podczas naszego spotkanie żadnych barier nie było- osiągnęliśmy cel!

M. Bartkowiak