17 maja 2024 r. w naszej szkole odbył się XVI Powiatowy Turniej Matematyczny  dla uczniów klas trzecich, w którym udział wzięło dziesięć szkół. Turniej dał trzecioklasistom możliwość wykazania się wiadomościami  i umiejętnościami z zakresu edukacji matematycznej, a także konfrontacji, tychże zdolności,  między rówieśnikami uczęszczającymi do różnych szkół. Ponadto turniej miał na celu propagowanie matematyki, motywowanie uczniów zdolnych do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania umiejętności potrzebnych w kolejnych etapach kształcenia, a także diagnozowanie umiejętności uczniów pod kątem odkrycia talentów matematycznych. Trzecioklasiści otrzymali do rozwiązania piętnaście zadań o podwyższonym stopniu trudności. Ich prace oceniła komisja, której członkami byli nauczyciele z różnych  szkół powiatu głogowskiego. Laureatami XVI Powiatowego Turnieju Matematycznego zostali:

I miejsceJakub Krakowiak ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich  w Głogowie,
II miejsceMaria Macioł ze Szkoły Podstawowej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie,
III miejsce- Zuzanna Galewska ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach,
IV miejsce- Damian Trefoń ze Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego  w Głogowie.

Wszystkim uczestnikom turnieju i ich nauczycielom składamy ogromne gratulacje   i życzymy dalszych sukcesów.

M. Rotko

Więcej zdjęć