Już po raz trzeci w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Wielkanocny „Baranek”, który był skierowany do uczniów klas drugich i trzecich z powiatu głogowskiego. Zadaniem konkursowym było wykonanie baranka w formie przestrzennej, w dowolnie wybranej technice i dowolnej wielkości. W tym roku jednak zasady były trochę inne, ponieważ w wykonanie baranków mogła zaangażować się cała rodzina. Celem konkursu było:

– propagowanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
– pobudzanie  inwencji twórczej i fantazji w zakresie wykonywania baranka wielkanocnego,
– kształtowanie aktywnej postawy uczniów wobec sztuki i tradycji kulturowej, związanej z obrzędami okresu Wielkiej Nocy,
– rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uzdolnień plastycznych uczniów,
– zacieśnianie więzów rodzinnych.

Na konkurs wpłynęły prace wykonane rozmaitymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 27 marca 2024 roku. Jury, biorąc pod uwagę zgodność z regulaminem, estetykę,  ciekawą interpretację tematu, wyobraźnię, pomysłowość i wrażliwość artystów wyłoniło  laureatów konkursu i przyznało następujące miejsca:

1 miejsce – Maja Kina  ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
1 miejsce – Hubert Pierzchlewicz ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
1 miejsce – Kacper Sajdak ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie,
2 miejsce – Maria Kloc ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
2 miejsce – Alicja Czech ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Głogowie,
2 miejsce – Adam Rodak ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie,
3 miejsce – Szymon Szymczak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
3 miejsce – Małgorzata Sarbinowska ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Głogowie,
3 miejsce – Bartosz Łuniewski ze Szkoły Podstawowej w Nielubi.

Wyróżnienia:  Jagoda Szymańska  ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie, Tomasz Grochala ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie, Diana Petrushenko ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Głogowie, Zuzanna Vogt ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Głogowie, Krystian Kaliński ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Głogowie, Magdalena Słowińska ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Głogowie, Krystian Zielony ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Głogowie, Bartosz Komperda ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie, Gabriela Zinkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie, Adam Budzinowski ze Szkoły Podstawowej w Nielubi, Nikodem Budzinowski ze Szkoły Podstawowej w Nielubi, Wojciech Hajduk ze Szkoły Podstawowej w Nielubi,   Marcel Paździoch ze Szkoły Podstawowej w Nielubi, Nela Podgórska ze Szkoły Podstawowej w Nielubi, Blanka Rybczyńska ze Szkoły Podstawowej w Nielubi, Zuzanna Skokowska ze Szkoły Podstawowej w Nielubi, Jakub Kołodziej ze Szkoły Podstawowej w Serbach i Lena Przytulska ze Szkoły Podstawowej w Serbach.

Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci i uczniowie wyróżnieni nagrody rzeczowe. Nagrody zostały ufundowane przez:

–  Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego  w Głogowie,
–  Radę Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie.

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: Agnieszka Urbaniak, Żaneta Ścisłowska i Joanna Donaj.

J. Donaj

Więcej zdjęć…