Nasza szkoła zorganizowała w czerwcu Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnej „Wiem wszystko” dla uczniów klas III. Celem konkursu było:

– rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów w ramach różnych dziedzin wiedzy,
– rozbudzanie dociekliwości intelektualnej i poznawczej dzieci w młodszym wieku szkolnym,
– stworzenie możliwości prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności, wykraczających poza program nauczania danej klasy,
– wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej,
– wspieranie ucznia uzdolnionego i umożliwienie mu osiągniecie sukcesu.

W konkursie wzięło udział 18 uczniów z 9 szkół powiatu. Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą z różnych dziedzin rozwiązując między innymi krzyżówki, rebusy, test wyboru, zagadki.

Zwycięzcami zostali:

– 1 miejsce – Nina Baniecka ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
– 1 miejsce – Jan Pajkowski ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie,
– 2 miejsce – Natalia Sołtys ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
– 2 miejsce – Hanna Florczak ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie,
– 2 miejsce – Agata Borusewicz ze Szkoły Podstawowej Aslan w Głogowie,
– 3 miejsce – Natasza Abramowicz ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Głogowie.

Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymali dyplomy oraz  nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez:

Radę Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie,
Park Trampolin „Jump Planet” w Głogowie,
Materiały Budowlane KWANT Głogów – Mariusz Marciniak,
Beton Fast Głogów – Sebastian Szczepański i Krystian Osiński.
Castorama Głogów

Jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim za udział i życzymy dalszych sukcesów. Podziękowania składamy również nauczycielom za przygotowanie swoich uczniów do konkursu. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: Joanna Donaj,  Żaneta Ścisłowska i Agnieszka Urbaniak.

J. Donaj