Już po raz czwarty w naszej szkole odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy Ogólnej „Wiem wszystko” dla uczniów klas III. Celem konkursu było:

-rozwijanie zainteresowań i wzbogacanie wiadomości uczniów w ramach różnych dziedzin wiedzy,
-rozbudzanie dociekliwości intelektualnej i poznawczej dzieci w młodszym wieku szkolnym,
-stworzenie możliwości prezentacji posiadanej wiedzy i umiejętności, wykraczających poza program nauczania danej klasy,
-wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej,
-wspieranie ucznia uzdolnionego i umożliwienie mu osiągniecie sukcesu.

W konkursie wzięło udział 16 uczniów z 8 szkół powiatu. Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą z różnych dziedzin rozwiązując między innymi krzyżówki, rebusy, test wyboru, zagadki.

Zwycięzcami zostali:

1 miejsceIgor Jamroszczyk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
2 miejsceNatan Krzymiński ze Szkoły Podstawowej nr 13 w Głogowie,
3 miejsceMagdalena Lesiuk ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Głogowie,
3 miejsceZuzanna Zaleska ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie,
3 miejsceAdam Zalewski ze Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej.

Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymali dyplomy a zwycięzcy dodatkowo nagrody rzeczowe, które zostały ufundowane przez:

Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie,
– Radę Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie.

Jeszcze raz bardzo serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim za udział i życzymy dalszych sukcesów. Podziękowania składamy również nauczycielom za przygotowanie swoich uczniów do konkursu. Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: Joanna Donaj,  Żaneta Ścisłowska  i Agnieszka Urbaniak.

Ż. Ścisłowska

więcej zdjęć…