17 marca 2024 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu Literackiego „Latarnik”- mój pomysł na komiks, który był skierowany do uczniów klas siódmych i ósmych. Zadaniem konkursowym było wykonanie komiksu do noweli pt. „Latarnik” dowolną techniką.

Celem konkursu było:

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
– zachęcanie do własnej interpretacji dzieła literackiego,
– rozwijanie kreatywności ucznia,
– wspieranie ucznia uzdolnionego.

Jury wyłoniło  laureatów konkursu i przyznało następujące miejsca:

1 miejsce Łukasz Tarnowski  ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Głogowie i Maksymilian Pajdzik ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Głogowie,
2 miejsce – Oliwier Mazurkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 14 w Głogowie,
3 miejsce – Zuzanna Łyjak ze Szkoły Podstawowej nr 12 w Głogowie.

Wyróżnienia: Łucja Pawłowska ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Głogowie, Vladyslav Synchura ze Szkoły Podstawowej w Brzegu Głogowskim. Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a laureaci i uczniowie wyróżnieni nagrody rzeczowe.

Nagrody zostały ufundowane przez:

–  Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie,
–  Radę Rodziców przy  Szkole Podstawowej nr 14 im. Henryka III Głogowskiego w Głogowie.

Konkurs zorganizowały i przeprowadziły: Krystyna Kowalska, Joanna Donaj  i  Żaneta Ścisłowska.

J. Donaj