W tym roku świętujemy 100 rocznicę urodzin Wisławy Szymborskiej, wybitnej poetki i laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 1996 roku. Senat RP uhonorował jej imieniem rok 2023. W związku z tym nasza szkoła na przełomie marca i kwietnia wzięła udział w Projekcie Edukacyjnym – TYDZIEŃ CZYTELNICZO -MEDIIALNY dotyczącym sylwetki i twórczości Wisławy Szymborskiej.
        W TYGODNIU CZYTELNICZO – MEDIALNYM przeprowadzono szereg działań związanych z poetką Wisławą Szymborską. Wystawiono tablice okolicznościowe poświęcone Noblistce: „Złote myśli” W. Szymborskiej, wystawy o życiu i twórczości poetki. Zorganizowano liczne wystawy: prace uczniów – portrety, albumy o poetce. Na lekcjach języka polskiego w klasach 4 – 8 uczniowie wraz z polonistami dokonali analizy i interpretacji wierszy Noblistki oraz obejrzeli prezentację  o życiu i twórczości Wisławy Szymborskiej. W marcu odbył się Konkurs Wiedzowy „100 –lecie urodzin Wisławy Szymborskiej” dla klas 7-8. Uczniowie reprezentowali naszą szkołę w Powiatowym Konkursie Recytatorskim – wiersze Szymborskiej oraz w Konkursie Plastycznym – portret poetki. Nasza szkoła włączyła się w miejski projekt „Szymborska – to lubię”: Wagary z Szymborską, Turniej Wiedzy o Szymborskiej, Konkurs Poetycki „I ty możesz zostać noblistą’.

Dnia 26 kwietnia 2023 roku odbył się apel podsumowujący wszystkie działania prowadzone w szkole związane z tygodniem czytelniczo – medialnym”. Mieliśmy okazję wysłuchać utworów poetki w wykonaniu naszych uczniów oraz zapoznać się z muzyczną interpretacją wiersza „Nic dwa razy”. Występy były emocjonujące, pełne wdzięku. Uczniowie zaprezentowali liczne umiejętności i szyk artystyczny. Głos zabrała również Pani Dyrektor Halina Dziadkowiec – chwaląc wielki talent i niezwykłą osobowość poetki.

Działania związane z projektem edukacyjnym  „Rok 2023 rokiem Wisławy Szymborskiej” przygotowali nauczyciele zespołu humanistycznego: J. Donaj, Ż. Ścisłowska, K. Kowalska, M. Bartkowiak, A. Dyk i K. Radziszewska – Janaś.

A. Dyk