W dniu 7 listopada odbędą się zebrania z rodzicami. Plan zebrań jest następujący:

P. Sobczyk