Dyrektor szkoły informuje, że w dniach 13 i 14 września 2022 roku o godzinie 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami. Plan zebrań jest następujący:

Plan zebrań

P. Sobczyk