Tradycja śpiewania kolęd i pastorałek to piękny polski zwyczaj, który od wielu, wielu przyczynia się do tego, że okres Bożego Narodzenia jest dla nas tak niezwykłym. Tak niezwykle i świątecznie zrobiło się dziś w naszej szkole. Wysłuchaliśmy bowiem śpiewów pięknych kolęd i pastorałek w wykonaniu naszych uczniów i nauczycieli. Uczniowie popisali się przed swoimi rówieśnikami swoimi wokalnymi talentami. Dziękujemy małym wykonawcom za piękny śpiew i wprowadzenie nas w świąteczny nastrój, ą Paniom: J. Wilk, A. Jaślar i E.  Bartkowskiej za przygotowanie uczniów do dzisiejszych występów.

P. Sobczyk