28 października odbyło się pasowanie na „Wesołego Świetliczka” dzieci z I grupy świetlicowej. Pasowanie  rozpoczęło się od powitania uczestników zabawy oraz omówienia celu spotkania. Głównym celem tej uroczystości było przyjęcie do grona Świetliczaków nowo przybyłych dzieci, a także stworzenie w świetlicy atmosfery radości, przyjaźni oraz zaufania. Za nim uczniowie zostali przyjęci do grona Świetliczaków musieli przejść bardzo ważny test gotowości świetlicowej. Pierwszaki musiały wykazać się odwagą, szeregiem umiejętności oraz wiedzą niezbędną dla każdego Świetliczaka. W pierwszej kolejności uczniowie wykazywali się wiedzą w odgadywaniu zagadek, układaniu jesiennych puzzli. Następnie podczas zabawy ,,Prawda – fałsz’’ dzieci udowodniły, że znają zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej. Uczniowie klas I wykazali się również doskonałą sprawnością fizyczną, wykonując bez większych trudności niełatwe konkurencje sportowe. Na zakończenie by dopełnić tradycji uczniowie przystąpili do ślubowania, gdzie złożyli uroczystą przysięgę która brzmiała:

” Uroczyście ślubuję być zawsze wesołym,
uśmiechniętym i koleżeńskim.
Dbać o bezpieczeństwo własne oraz kolegów.
Dbać o porządek i czystość w świetlicy.
Nigdy nie zapomnę powiedzieć:
Dzień Dobry, Przepraszam, Dziękuję Do Widzenia .
Obiecuję bawić się, uczyć się, odrabiać lekcje,
sprzątać, troszczyć się o świetlicę.
I oczywiście szanować swoje Panie.
Ślubujemy.
”  

Na pamiątkę każdy uczeń otrzymał dyplom Świetliczaka, Na koniec nastąpiła najprzyjemniejsza część dnia – słodki poczęstunek. Wszystkim  nowym Świetliczakom życzę wielu sukcesów w nauce oraz radości w życiu świetlicowym.

H. Nowicka