26 października 2023 r. odbyło się pasowanie na „Wesołego Świetliczka” pierwszoklasistów z II i III grupy świetlicowej. Głównym celem tej uroczystości było przyjęcie do grona Świetliczaków nowo przybyłych dzieci, a także stworzenie w świetlicy atmosfery radości, przyjaźni oraz zaufania. Zanim uczniowie zostali przyjęci do grona Świetliczaków musieli przejść bardzo ważny test gotowości świetlicowej. W pierwszej kolejności uczniowie wykazywali się wiedzą w odgadywaniu zagadek, układaniu jesiennych puzzli. Następnie podczas zabawy ,,Prawda – fałsz’’ dzieci udowodniły, że znają zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej. Uczniowie klas I wykazali się również doskonałą sprawnością fizyczną, wykonując bez większych trudności niełatwe konkurencje sportowe. Na zakończenie by dopełnić tradycji uczniowie przystąpili do ślubowania, gdzie złożyli uroczyste przyrzeczenie. Na pamiątkę każdy uczeń otrzymał dyplom Świetliczaka. Wszystkim życzę wielu sukcesów w nauce oraz radości w życiu świetlicowym.

H. Nowicka