W dniach 18-24.09.2023 r. Nasza szkoła świętowała IV Ogólnopolskim Tydzień Szczęścia, którego celem było zwrócenie uwagi na
szczęście i dobrostan psychiczny oraz ich związki z efektami kształcenia. W działania była zaangażowana cała brać uczniowska oraz nauczycielska. Zaangażowanie przedstawicieli Wolontariatu oraz dobra wola zaproszonych gości zainicjowało zbiórkę pieniędzy na leczenie chorego chłopca.
Wszystkie podejmowane działania nie tylko wpływały na poprawę nastroju uczniów, ale również integrowały na wszystkich przedziałach wiekowych, ponieważ poczucie szczęścia sprzyja odporności, kreatywności, zaangażowaniu, budowaniu relacji oraz przyjaźniom. To narzędzie profilaktyki depresji i chorób cywilizacyjnych.

Tegoroczne hasło brzmiało: Z OPTYMIZMEM I NADZIEJĄ!

Ł. Białek