W naszej placówce realizowany jest Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Klasa w Terenie” przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Autorkami projektu są Anna Cebula i Ewelina Łojewska; nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 17 w Rzeszowie.
Głównym celem edukacyjnego projektu ,,Klasa w terenie” jest promowanie wartości edukacji na świeżym powietrzu, która prawdopodobnie jest najbardziej uszczęśliwiającą formę edukacji na świecie, angażującą różne zmysły oraz zachęcenie nauczycieli i uczniów do „opuszczenia” swoich sal lekcyjnych i spędzenia czasu poza budynkiem szkoły. Projekt w naszej placówce realizowany będzie od 1 października 2023 roku do 31 maja 2024 roku.  W naszej szkole projekt realizują następujące zespoły klasowe:  1b, 2a, 2b, 2c, 3b. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest p. Agata Leszczyńska.

A. Leszczyńska