Kwiecień to czas, w którym w sposób szczególny szerzy się wiedzę na temat autyzmu. Ustanowiony 2 kwietnia przez ONZ Światowy Dzień Świadomości Autyzmu rozpoczyna czas kampanii, akcji społecznych, marszów na niebiesko, lekcji wychowawczych, wykonywania plakatów itp.
Kwiecień w naszej szkole obfitował w wiele ciekawych aktywności, podczas wykonywania których uczniowie i nauczyciele okazali swoje wsparcie oraz szacunek dla osób z autyzmem. W trakcie zajęć wychowawczych zostały przeprowadzone pogadanki, celem szerzenia świadomości na temat autyzmu. Podopieczni wraz z opiekunami wykonywali plakaty, na których znalazły się charakterystyczne dla spektrum symbole, a także hasła pełne pięknego przekazu. W grupach śpiewaliśmy również “Hymn niebieskich igrzysk”. 18 kwietnia uczniowie klas 4b i 6d reprezentowali naszą szkołę w Niebieskim Marszu, który przeszedł ulicami Głogowa. Na zakończenie Miesiąca Autyzmu w szkolnej czytelni zorganizowana została Ścieżka sensoryczna, podczas przebywania której zarówno młodsi, jak i starsi podopieczni z dużym entuzjazmem wytężali swoje zmysły, uświadamiając sobie, że każdy z nas inaczej odczuwa i reaguje na pewne zmysłowe doświadczenia.
Pamiętajmy – autyzm to nie choroba. Autyzm to zaburzenie, za sprawą którego mózg pracuje w sposób niestandardowy. Każdy z nas jest inny, ale wszyscy równi i wyjątkowi! Bardzo cieszymy się, że społeczność szkolna tak aktywnie włączyła się w akcję – serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym. W kwietniu  nasza szkoła zaświeciła się na niebiesko!

A. Jaślar

Więcej zdjęć