20 kwietnia 2023 r. w ramach obchodów Tygodnia Kultury Zdrowotnej, dzieci uczęszczające do świetlicy szkolnej uczestniczyły w konkursie wiedzy o zdrowiu „ Moje zdrowie – mój skarb”, którego celem było kształtowanie prozdrowotnych nawyków uczniów i zdrowego stylu życia. Konkurs dedykowany był dla czteroosobowych drużyn uczniów klas I, II i III. Uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru, test typu prawda/ fałsz, rebusy, krzyżówki, wykreślanki, oraz zagadki o tematyce zdrowotnej. Dzieci wykazały się dużą wiedzą dotyczącą zdrowego stylu życia oraz umiejętnością pracy zespołowej. Wśród uczniów klas I zwyciężyła drużyna z IV grupy świetlicowej, drugie miejsce zajęli uczniowie z I grupy. Wśród uczniów klas II i III zwyciężyły drużyny z V i III grupy świetlicowej, drugie miejsce przypadło uczniom z II i VI grupy. Ponadto 21 kwietnia, dzieci w ramach promocji systematycznego podejmowania aktywności fizycznej, uczestniczyły w konkurencjach sportowych na boisku szkolnym. Uczniowie wykazali się szybkością, zręcznością podczas pokonywania toru przeszkód.

Helena Nowicka